Photo of Me

KRALJEVSKI PUT DO ZDRAVLJA


Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije “zdravlje je potpuno psihičko, fizičko i socijalno blagostanje čoveka”, a u proširenom značenju možemo reći da je zdravlje odsustvo bola i nelagodnosti uz potpunu funkcionalnost tela, odsustvo poremećaja na emotivnom nivou uz osećaj vedrine i spokojstva, kao i razvijanje duhovne svesnosti i misaonih procesa koje karakterišu jasnoća, koherentnost i kreativnost. Postoji mnogo uspešnih načina da se uspostavi stanje ravnoteže unutar organizma, koje vodi ka zdravlju. Jedan od najnežnijih a izuzetno efikasan jeste homeopatija. Homeopatija kombinovana sa istovremenim i sjedinjenim tretmanom ljudske duše, uz pomoć psihoterapije, daje rezultate koji su jedinstveni i neponovljivi.

Vesna Đurić
psihoterapeut, psiholog i homeopata


Photo of Me

Preventiva

O svom zdravlju najbolje možemo da se staramo sami. Svaki proces izlečenja funkcioniše tako što pokreće dešavanja unutar organizma kojima započinje samoizlečenje. Ovaj proces je najlakše i najbolje držati u stalnom, tihom režimu rada, tako da preventivno deluje i jača naš imuni sistem.

Svako ima svoj put i način održavanja zdravlja a ono što može da se primeni kao pravilo za sve jeste umerenost. Život sa što manje stresa, zdrava ishrana, boravak u prirodi, bavljenje poslom koji nas ispunjava i čini srećnim, stabilan i ispunjen emotivan odnos sa najbližima i okolinom garantuju unutrašnji sklad i balans, koji su neophodni činioci zdravlja.

Povodom mogućnosti proizvodnje dovoljnih količina hrane na zdraviji način, nužno je shvatiti da ona igra važnu ulogu u našem životu i ako smo svesni njenog značaja, trebalo bi da smo voljni da potrošimo malo više na nju. Sve bolesti koje haraju planetom govore nam, između ostalog, da bi više morali da se posvetimo poljoprivredi, da je učinimo atraktivnom za mlade ljude, a ne da se njome bavi manje od 2% stanovništva razvijenih zemalja. Industrijalizovana poljoprivreda daje nedovoljno kvalitetnu hranu a u isto vreme uništava tlo. Potrebno je brže širenje novih pristupa obrade zemlje, poput permakulture, organske i biodinamičke poljoprivrede. Budućnost proizvodnje hrane je na farmama male i srednje veličine, koje su sposobne da proizvedu skoro sve što im je potrebno za opstanak. Svako bi, u granicama svojih mogućnosti, trebao da se bavi proizvodnjom hrane. Suština nije u količinama već u očuvanju i prenošenju na decu osećaja da hrana ne nastaje na policama hipermarketa. A za to je dovoljan makar i balkon sa nekoliko saksija.

Rad sa klijentima:

Psihoterapija

Psihološko savetovanje

HomeopatijaPhoto of Me

Izbor terapije

Optimalni terapeutski pristup zavisi od dobrog određivanja tačke koja je središte disbalansa i praksa pokazuje da homeopatija najveći uspeh ima u nižoj organskoj sferi, tamo gde se sreću hemija i vitalna sila. U višim slojevima, sačinjenim od emocija, potreba, averzija, instikta, temperamenta, mnogo bolje rezultate daje psihoterapija.

Glavni problem u dijagnostikovanju žarišta problema je nedovoljna svesnost klijenta o mestu energetskog poremećaja. Vrlo često to saznajemo posredno, preko sporednih manifestacija, i prema njima onda određujemo konstitucijski lek ili, ako su rezultat nesvesnog, potisnutog psihološkog konflikta, radije se opredeljujemo za psihoterapiju.

Primećeno je da izostanak organskih manifestacija poremećaja često biva praćen psihičkim i mentalniim problemima i obrnuto, potiskivanje psihičkih smetnji vodi ka napredovanju fizičkih bolesti. Sve to ukazuje na međusobnu povezanost psihičkih i bioloških funkcija i da verovatno svaki poremećaj možemo smatrati psihosomatskim.


PSIHOTERAPIJA

IMAGO ANIMI SERMO EST

GOVOR JE OGLEDALO DUŠE

Psihoterapija je interaktivni proces koji se na celovit način bavi temama važnim za klijenta. Pristup se zasniva na pomoći klijentu da bolje razume sebe i da, uz pomoć psihoterapeuta, sam otkrije šta je za njega najbolje i kako da reši probleme zbog kojih je došao.

Porodična sistemska psihoterapija se može baviti rešavanjem specifičnih problema, može pomagati u donošenju odluka, prolaženju kroz krizu, popravljanju međuljudskih odnosa, razvoju ličnosti i svesnosti; teme mogu biti osećanja, unutrašnji i spoljni konflikti.

Psihoterapija je učenje. Učenje veštine kako da uz pomoć drugog ljudskog bića, psihoterapeuta, naučimo da postepeno prepoznajemo, artikulišemo i doživljavamo potisnuta osećanja izazvana različitim životnim događajima i odnosima sa ljudima. Modaliteti koje koristim, geštalt i porodična sistemska psihoterapija su namenjeni pojedincima, parovima i porodicama.

Često se postavlja pitanje: "Da li je moguća psihoterapija preko interneta?"

Naravno da jeste. To potvrđuju i klinička istraživanja sa Univerziteta u Cirihu, koja eksperimentalno dokazuju da je onlajn psihoterapija čak za nekoliko procenata uspešnija od psihoterapije licem u lice.

Za razliku od seanse licem u lice, ona preko Skajpa u mnogim slučajevima pomaže klijentu da lakše prevaziđe osećaj stida i nelagodnosti koje može da oseti pri fizičkom susretu sa terapeutom, a takođe daje mogućnost izbegavanja prevelikog, neprihvatljivog doživljaja intimnosti, koji se u nekim slučajevima razvija tokom psihoterapeutskih seansi. Nije redak slučaj da je onlajn seansa u stvari jedina moguća opcija pojedinim klijentima da uz pomoć psihoterapije poprave svoj život i da bi bez ove mogućnosti u mnogim primerima ta šansa ostala neiskorišćena.

HOMEOPATIJA
Konstitucijski tretman
Uzrast 0+, broj remedija 3000+
Detoksikacija
Uzrast 0+, broj remedija 3000+
Bahove kapi
Uzrast 0+, broj remedija 38
Šuslerove soli
Uzrast 0+, broj remedija 12

SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR

SLIČNO SE SLIČNIM LEČI


Jedan od osnovnih polaznih principa homeopatije je da svaki organizam u sebi poseduje volju i umeće da bude zdrav, i tu sposobnost treba iskoristiti da bi se povratilo zdravlje. Idealno je kada organizam može sam da pokrene proces samoizlečenja, ali praksa nam govori da je u najvećem broju slučajeva potrebna pomoć spolja, a pomoć u formi homeopatske remedije daje zadivljujuće rezultate. Homeopatija, kakvu je danas poznajemo, nastala je krajem 18. veka i njen tvorac je nemački lekar, apotekar, hemičar i prevodilac Samuel Haneman. Tri su temeljna principa homeopatije: holizam, slično se sličnim leči i princip minimalne doze.

Homeopatske remedije proizvode se uglavnom od biljaka, životinja i minerala a način proizvodnje je takav da u završnom proizvodu ostaje samo pojačana energija supstance od koje je lek napravljen, dok hemijski sastav nestaje. Remedije se proizvode potenciranjem, što je kombinacija razređivanja i snažnog protresanja ili ritmičkog udaranja o tvrdu podlogu. Rezultat je energetska informacija koja ostaje u vodi i koja pomaže organizmu u izlečenju.

Konstitucijski tretman
Konstitucijski tretman podrazumeva prepisivanje samo jednog leka u određenom vremenskom periodu, koji bi trebao da otkloni sve ili većinu tegoba i poboljša opšte stanje organizma. U obzir se uzima mentalno, emotivno i fizičko stanje osobe. Remedija se bira na osnovu svih simptoma i u ovom slučaju se leči osoba a ne bolest. Kod konstitucijskog tretmana potrebno je više vremena za uzimanje podataka o slučaju kao i više vremena za analizu. Sve ovo je vrlo korisno jer rezultat vrlo često opravdava sav uložen trud. Do punog izražaja dolazi dovitljivost i kreativnost homeopate pa ovoj vrsti terapije mnogi terapeuti daju prednost u odnosu na druge metode.

Detoksikacija
Homeopatska detoksikacija se primenjuje pod različitim imenima: kao CEASE terapija, senkvencionalna homeopatija, hjustonski homeopatski metod itd, i predstavlja energetsko čišćenje organizma od svih potencijalnih izazivača ili okidača bolesti.

Vrlo je rasprostranjeno mišljenje da bolesti predstavljaju toksikaciju, zatrovanost organizma i da je najdelotvorniji način izlečenja detoksikacija odn. izbacivanje svih štetnih materija koje su dovele do disbalansa ili bolesti. Postoje dva osnovna načina detoksikacije: na fizičkom i energetskom nivou. Koliko god da se detoks na fizičkom nivou pokaže uspešnim, vrlo često on nije sasvim dovoljan da dovede do željenih rezultata. U organizmu ostaje zapis na energetskom nivou o postojećoj zatrovanosti a detoksikacija homeopatskim remedijama obično daje neuporedivo snažnije dejstvo.

KONTAKT

GDE RADIM

Beograd, Sunčana padina ili Skype
+381(0)658473111
vesnadjuric@neznodozdravlja.com
neznodozdravlja
Vesna Đurić, psihoterapeut

Ako želite da postavite pitanje ili zakažete terapiju, možete to učiniti i uz pomoć sledećih polja: